A- A A+
headerfonds

Aanvraag financiële ondersteuning onderzoek of project

Onderzoeken en projecten gericht op Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD kunnen in aanmerking komen om een financiële ondersteuning te ontvangen van het NVLE Fonds. De resultaten moeten implementeerbaar zijn. De aanvraag van financiële ondersteuning kent geen deadline. Wel wordt er geadviseerd de aanvraag in te dienen ruim voor men de ondersteuning nodig acht. Het bestuur kan aanvullend het protocol opvragen voor een betere beoordeling.

Bij goedkeuring van de aanvraag zal het NVLE Fonds gewillig zijn een bijdrage naar eigen inschatting te leveren, tot een maximum van € 10.000,-

Wanneer het onderzoek of project is afgerond dient er een eindrapportage geschreven te worden, waarin alle resultaten en conclusies worden beschreven. Bij meerjarig onderzoek/project wordt er een jaarlijkse tussenrapportage verwacht, waarin de behaalde voortgang en resultaten worden beschreven. U kunt eventueel een verzoek ontvangen om een artikel over het onderzoek of project te schrijven voor het kwartaalblad NVLE Venster.

Naar het aanvraagformulier..

 

Aanvraag financiële ondersteuning proefschrift / stage / presentatie

Wanneer u stage gaat lopen in het buitenland, een bijdrage zoekt voor het drukken van een proefschrift of voor de reis-, verblijf- en congreskosten voor een presentatie op een buitenlands congres, kunt u financiële ondersteuning aanvragen bij het NVLE Fonds.

Proefschrift
Bij een aanvraag voor financiële ondersteuning in de drukkosten van een proefschrift, is het NVLE Fonds bereid een vergoeding van € 500,00 te geven bij goedkeuring van de aanvraag.

  • Het proefschrift dient zich op Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD te richten en een bijdrage te leveren voor projecten die zijn gefocust op het welzijn van patiënten
  • Graag in de omschrijving de belangrijkste bevindingen en conclusies beschrijven
  • Er wordt een korte Nederlandse samenvatting gevraagd voor publicatie op de website
  • Er wordt gevraagd twee exemplaren van het proefschrift te zenden naar het kantoor van Stichting NVLE Fonds

Stage in het buitenland
Wanneer u als student in het buitenland een wetenschappelijke stage gaat lopen, kunt u financiële ondersteuning aanvragen. Bij goedkeuring zal het NVLE Fonds bereid zijn een bijdrage te leveren van € 2000,00. Na inlevering van het stageverslag zal de student nog een bedrag van € 500,00 ontvangen.

  • De stage dient relevant te zijn betreffende Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD
  • Graag in de omschrijving de gegevens van de betreffende universiteit invoegen, evenals de contactgegevens van zowel de begeleider in Nederland als de begeleider in het buitenland
  • Er wordt een stageverslag gevraagd welke zal worden gepubliceerd op de website

Presentatie in het buitenland
U kunt een aanvraag indienen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de reis-, verblijf- en congreskosten, wanneer u afreist naar een buitenlands congres om hier een presentatie te geven.
Afhankelijk van de kosten en afhankelijk of er elders ook een vergoeding wordt verkregen, wordt er na goedkeuring een vergoeding tot een maximum van € 750,00 gegeven.

  • Het dient een presentatie te zijn betreffende Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD op een buitenlands congres.
  • Graag bij de aanvraag een begroting of een schatting van de te maken kosten zenden, met daarbij ook de bedragen van eventuele andere verkregen vergoedingen.
  • Er wordt gevraagd een kort verslag achteraf te leveren voor op de website, eventueel met een foto.

Naar het aanvraagformulier..

 

Like ons op Facebook
en blijf op de hoogte van
alle activiteiten van 
Stichting NVLE Fonds