Onderzoeken gericht op Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD kunnen in aanmerking komen om een financiële ondersteuning te ontvangen van het NVLE Fonds. De resultaten moeten implementeerbaar zijn.

De aanvraag van financiële ondersteuning kent geen deadline. Wel wordt er geadviseerd de aanvraag in te dienen ruim voor men de ondersteuning nodig acht.

Wanneer het onderzoek is afgerond dient er een eindrapportage geschreven te worden, waarin alle resultaten en conclusies worden beschreven. Bij meerjarig onderzoek wordt er een jaarlijkse tussenrapportage verwacht, waarin de behaalde voortgang en resultaten worden beschreven.

Bij goedkeuring van de aanvraag zal het NVLE Fonds gewillig zijn een bijdrage naar eigen inschatting te leveren. U kunt eventueel een verzoek ontvangen om een artikel over het onderzoek te schrijven voor het kwartaalblad NVLE Venster.