Formulieren

Kijk voor de voorwaarden waaraan de aanvraag dient te voldoen onder de rubriek Voorwaarden

Formulier voor aanvraag financiële ondersteuning onderzoek of project

Aanvraagformulier bijdrage proefschrift

Aanvraag formulier presentatie buitenlands congres

Aanvraagformulier bijdrage stagekosten buitenland

NVLE Award

Drie maanden voor de uitreiking zal hier het aanmeldformulier voor de NVLE Award 2023 staan.
Alle info is te vinden onder de rubriek Activiteiten in het onderdeel NVLE Award.