Activiteiten

Het NVLE Fonds wil onderzoek naar lupus, APS, sclerodermie en MCTD ondersteunen en stimuleren.
Hieraan wordt invulling gegeven door:

Het financieren van onderzoek en projecten voor betere behandeling.

Deze onderzoeken en projecten worden gefinancierd vanuit het geld dat specifiek voor onderzoeken naar deze aandoeningen is gedoneerd.

Financiële steun aan arts-onderzoekers en artsen in opleiding voor:

  • een presentatie op een buitenlands congres,
  • een stage in het buitenland,
  • de drukkosten van een proefschrift.

Een financiële bijdrage kan alleen worden gegeven als het onderzoek, de presentatie of de stage direct te maken heeft met lupus, APS, sclerodermie of MCTD.

De jaarlijkse uitreiking van de NVLE Award.

  • Deze wordt uitgereikt tijdens het NVLE patiënten congres welke jaarlijks plaatsvindt.
  • In de even jaren gaat de Award naar onderzoek op het gebied lupus en/of APS.
  • In de oneven jaren gaat de Award naar onderzoek op het gebied van sclerodermie en/of MCTD.

Het NVLE Fonds ontvangt geld via:

  • donaties en legaten
  • initiatieven van een of meerdere personen, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een sponsorloop.