Activiteiten

Het NVLE Fonds wil onderzoek naar lupus, APS, sclerodermie en MCTD bevorderen.
Hieraan wordt invulling gegeven door:

 • De jaarlijkse uitreiking van de NVLE Award.
  • Deze wordt uitgereikt tijdens het NVLE patiëntencongres welke jaarlijks in september plaatsvindt.
  • In de even jaren gaat de Award naar onderzoek op het gebied lupus en/of APS.
  • In de oneven jaren gaat de Award naar onderzoek op het gebied van sclerodermie en/of MCTD.
 • Financiële steun aan arts-onderzoekers en artsen in opleiding voor:
  • een presentatie op een buitenlands congres,
  • een stage in het buitenland,
  • de drukkosten van een proefschrift.

Een financiële bijdrage kan alleen worden gegeven als de presentatie, de stage of het onderzoek direct te maken heeft met lupus, APS, sclerodermie of MCTD.

 • Het financieren van onderzoeksprojecten.
  Deze projecten worden gefinancierd vanuit het geld dat specifiek voor onderzoeken naar deze aandoeningen is gedoneerd.
  Het NVLE Fonds ontvangt geld via:
  • donaties en legaten
  • initiatieven van een of meerdere personen, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een sponsorloop.