Javad Wahadat winnaar NVLE Award 2022

Op zaterdag 2 juli is tijdens het NVLE congres in het Van der Valk Hotel Utrecht de NVLE Award 2022 uitgereikt aan Javad Wahadat voor zijn onderzoek “Op weg naar een betere toekomst voor kinderen met SLE: de CHILL-NL cohortstudie”.

Van de vijf zeer goede inzendingen die het fonds mocht ontvangen, is na een intensief juryberaad dit onderzoek gekozen als winnaar.

Met zijn onderzoek laat Wahadat  zien dat het mogelijk is om biologische en klinische kenmerken te combineren om zo tot een op maat gemaakte behandelingsstrategie voor SLE-patiënten te komen. 

In 2019 heeft hij onder supervisie van collega Kamphuis de landelijke CHILL-NL studie opgezet waarin gegevens over ziekteactiviteit en ziekte uitkomst van kinderen met SLE uit alle 7 Nederlandse academische centra verzameld worden, evenals de opslag van extra bloed, urine en/of hersenvocht. Het doel van de studie is om de verzamelde gegevens te analyseren om zo de ziekte-uitkomst van kinderen met SLE te verbeteren.

Wahadat zal eind 2022 zijn promotieonderzoek afronden en starten met zijn opleiding tot kinderarts. Hij wil dan graag betrokken blijven bij de CHILL-NL studie en doorgaan met zijn onderzoek.

Het prijzengeld zal worden gebruikt voor het transport van het materiaal van de verschillende academische centra naar het Erasmus Medisch Centrum.

Lees meer over het winnende onderzoek..

NVLE AWARD

Sinds 2008 wordt jaarlijks uit het NVLE Fonds een prijs uitgereikt, de NVLE Award, aan een arts of onderzoeker die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onderzoek of verbetering in de behandeling. Een belangrijke innovatie met betrekking tot de klinische of poliklinische zorg voor patiënten met deze ziekten komt eveneens voor nominatie in aanmerking. Aan de prijs is een geldbedrag van € 2.500,- verbonden. Kandidaten die meedingen naar deze prijs moeten minder dan tien jaar werkzaam zijn als wetenschappelijk onderzoeker. De kandidaten worden verzocht aan te geven hoe zij het bedrag van € 2.500,- gaan besteden.

In 2023 zal de prijs worden uitgereikt aan een onderzoek of project aangaande sclerodermie of MCTD.

De jury bestaat uit de voorzitter van Stichting NVLE Fonds en de voorzitter van de Medische Adviesraad van de NVLE, en wordt ieder jaar aangevuld met twee medisch specialisten en twee patiënten.

De jury gaat bij de beoordeling uit van vier onderdelen:

  1. Relevantie t.o.v. de oproep en passend in de doelstelling van Stichting NVLE Fonds
  2. Vernieuwing en importantie
  3. Relevantie voor de patiënten
  4. Beoogde besteding prijzengeld

Eerdere winnaars NVLE Award

2021

De NVLE Award 2021 is op zaterdag 26 juni tijdens het NVLE congres in de Jaarbeurs Utrecht uitgereikt aan Julia Spierings voor haar onderzoek ‘Optimizing outcomes of patients with systemic sclerosis’.

De uitreiking vond met een live verbinding plaats omdat zij op dat moment tijdelijk in Londen werkte.

Winnend onderzoek NVLE Award 2021

2020

De NVLE Award 2020 is uitgereikt aan Svenja Henning voor haar onderzoek ‘Veranderingen in het immuunsysteem over de tijd in incomplete systemische lupus erythematodes, gericht op B- en T-cellen’.

Winnend onderzoek NVLE Award 20202019

De NVLE Award 2019 is uitgereikt aan Anniek van Roon voor haar onderzoek ‘Behandeling van therapieresistente Raynaud middels single-port thorascopische sympathicotomie: een nieuwe minimaal invasieve ingreep’.

Winnend onderzoek NVLE Award 20192018

De NVLE Award 2018 is uitgereikt aan Luuk van den Hoogen voor zijn onderzoek ‘Het immuunsysteem ontrafeld in het antifosfolipiden syndroom’. Dit is de eerste keer sinds de uitreikingen vanaf 2008 dat een onderzoek naar APS de award wint.

Winnend onderzoek NVLE Award 2018

De Award 2017 is gewonnen door Wieneke van den Hombergh voor haar onderzoek ‘Early organ involvement, survival and causes of death systemic sclerosis’.
Wieneke heeft van 2013 tot 2016 promotie onderzoek gedaan naar systemische sclerose(SSc) in het Radboudumc. Dit zal aan het einde van dit jaar resulteren in haar proefschrift. Het hoofddoel van het proefschrift is het verbeteren van de zorg voor systemische sclerose (SSc) patiënten. Dit is gedaan door een risico inschatting te maken van de verschillende groepen van SSc patiënten, het evalueren van het nut van nagelriemcapillaroscopie als een mogelijke biomarker van ziekteactiviteit en het onderzoeken van een mogelijke nieuwe behandelingsstrategie in zeer vroege SSc.

De Award 2016 is gewonnen door Michel Tsang-ASjoe, voor zijn bijdrage aan het opzetten van het DAiRE-register en zijn onderzoek naar de effectiviteit van medicijnen die bij SLE gebruikelijk zijn. Op lange termijn zal dit een grote impact hebben op de verbetering van diagnostiek en behandeling van SLE-patiënten. DAiRE wil met de verzamelde patiëntendata beter zicht krijgen op de ziektestatus van de patiënt en de behandeling van systeemziekten in Nederland. De data wordt gebruikt om nieuwe therapieën te evalueren op effectiviteit en kosteneffectiviteit.

De Award 2015 is gewonnen door Jaap van Laar uit het UMC Utrecht.  De award is aan Jaap van Laar uitgereikt vanwege zijn inzet voor onderzoek en behandeling bij mensen met een agressieve vorm van vroege diffuse systeem sclerose, de stamceltransplantatie. Over een periode van 13 jaar is prof. Van Laar de drijvende kracht geweest achter deze behandeling, die voor een groep van mensen met een zeer ernstig ziektebeeld een goed resultaat kan geven.

De Award 2014 is gewonnen door Gabriëlle Daleboudt uit het Leids Universitair Medisch centrum. Haar onderzoek bestond uit verschillende onderdelen. Eén van die onderdelen was het gerichter doseren van medicijnen bij nierproblemen als gevolg van lupus, en een ander belangrijk onderdeel was het onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met SLE. Uit haar onderzoek bleek dat veel patiënten negatieve emoties ervaren als gevolg van de SLE. Verrassend genoeg bleek dat een groot deel van deze negatieve emoties samenhing met verminderd seksueel functioneren, een onderwerp dat in de spreekkamer niet vaak aan de orde komt. 

De Award 2013 ging naar Linda Kwakkenbos voor haar studie naar het psychologisch welbevinden bij systemische sclerose.

Sebastian Dolff is NVLE Award winnaar 2012, vanwege zijn onderzoek naar de rol van T-cellen bij de ontwikkeling van lupus nefritis.  Hopelijk kan de bepaling van T-cellen in de urine in de toekomst in de plaats komen van een nierbiopsie. Vervolgonderzoek bij grotere aantallen patiënten is eerst nog noodzakelijk.

Anne Schouffoer, reumatoloog in o.a. het Groene Hartziekenhuis Gouda, heeft de NVLE Award 2011 gewonnen voor haar onderzoek naar verbetering van de zorg voor sclerodermiepatiënten.

De NVLE Award 2010 is in ontvangst genomen door Els Zirkzee, Liesbeth Beaart en Margreet Steup namens het NPSLE-team uit het LUMC. “Feedback en waardering van patiënten stimuleren ons in de ontwikkelingen en verbeteringen van de zorg. Het is altijd onze uitdaging geweest om net iets meer te bieden qua zorg dan patiënten redelijkerwijs verwachten. Waardering van patiënten zien wij als de grootste prijs die je als zorgverlener kunt krijgen en daarom zijn wij dan ook heel blij met de Award”.

De NVLE Award 2009 is uitgereikt aan Dr. Madelon Vonk uit het UMC Radboud voor haar onderzoek “Systemic sclerosis: assessment and treatment”. Dr. Vonk nam de oorkonde en de fraaie trofee onder dank in ontvangst en vertelde nog kort iets over haar (promotie) onderzoek. Zij benadrukte opnieuw het belang van een vroege diagnose en wees daarbij op het feit dat huisartsen in hun praktijk vaak geen enkele of slechts één sclerodermiepatiënt hebben. Dat verklaart mede waarom de ziekte niet zo snel wordt herkend. Dus bij enige verdenking van sclerodermie, liever naar één van de expertisecentra bij de academische ziekenhuizen!

De allereerste NVLE Award 2008 is uitgereikt aan Dr. Irene Bultink uit het VU Medisch centrum. Op zaterdag 10 mei 2008 ontving zij de award voor haar proefschrift “Complications of systemic lupus erythematosus”, waarop zij op 15 februari 2008 is gepromoveerd.