Bestuur

Stichting NVLE Fonds heeft een eigen bestuur bestaande uit patiënten of naasten van patiënten en medisch specialisten. De voorzitter van de NVLE is ook voorzitter van Stichting NVLE Fonds.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.