Wanneer u stage gaat lopen in het buitenland, bijdrage zoekt in het drukken van een proefschrift of in de reiskosten voor een presentatie op een buitenlands congres, kunt u financiële ondersteuning aanvragen bij het NVLE Fonds.

Stage in het buitenland

Wanneer u als student in het buitenland een wetenschappelijke stage gaat lopen, kunt u indien deze relevant is betreffende Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD financiële ondersteuning aanvragen.

Bij goedkeuring van het onderstaande aanvraagformulier, zal het NVLE Fonds bereid zijn een bijdrage te leveren van € 2000,00. Na inlevering van het stageverslag zal de student nog een bedrag van € 500,00 ontvangen.

Graag in de omschrijving de gegevens van de betreffende universiteit invoegen, evenals de contactgegevens van zowel de begeleider in Nederland als de begeleider in het buitenland.

Reiskosten

U kunt een aanvraag indienen voor een vergoeding van de reiskosten, wanneer u afreist naar een buitenlands congres om hier een presentatie te geven.

Een vergoeding voor de reiskosten wordt goedgekeurd wanneer het een presentatie aangaande Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD betreft.