Promotieonderzoek Moniek Craenmehr, LUMC Leiden

Het onderzoek is verricht op de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie in samenwerking met de afdeling Verloskunde onder begeleiding van Prof. Dr. F.H.J. Claas, hoogleraar in de transplantatie-immunologie.

Bij orgaantransplantatie is er een grote kans op afstoting door het immuunsysteem van de ontvanger. Daarom worden ontvanger en donor gematcht om de kans op acceptatie van het orgaan te vergroten. Zwangerschap kan gezien worden als een immunologische paradox. Ook al is het kind gedeeltelijk lichaamsvreemd, de helft van de genen erft het immers van de vader, het wordt niet afgestoten door het immuunsysteem van de moeder.

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht welke immunologische factoren een rol spelen bij het krijgen van herhaalde miskramen. Deze vrouwen kunnen wel zwanger worden, maar tijdens de zwangerschap gaat het mis. Er zijn een aantal factoren bekend die hier een rol bij kunnen spelen, zoals antifosfolipidensyndroom of chromosoomafwijkingen. Bij de helft van alle koppels met herhaalde miskramen wordt echter geen onderliggende oorzaak hiervoor gevonden. Dit is emotioneel gezien erg zwaar. Tevens zijn er voor deze stellen nog geen geschikte behandelopties.

Wij hebben verschillende cellen en factoren van het immuunsysteem van de moeder onderzocht. Ook hebben we gekeken naar de rol van de vader. Ons onderzoek heeft geleid tot meer inzicht in de mechanismen betrokken bij zwangerschap en herhaalde miskramen. Hopelijk kan deze kennis in de toekomst gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe diagnostische mogelijkheden en immunotherapieën, niet alleen bij zwangerschapscomplicaties, maar ook bij orgaantransplantatie.