Stageonderzoek Javad Wahadad in Baltimore

Systemische Lupus Erythematodes (SLE) is een zogenaamde auto-immuunziekte die verschillende organen kan aantasten met alle gevolgen van dien. Helaas blijft de oorzaak van SLE tot heden onbekend, maar er is goede hoop dat hier verandering in gaat komen in de toekomst.

Naast omgevings- en genetische factoren speelt ook het afweermechanisme van mensen een belangrijke rol bij het ontstaan van SLE. Een belangrijk stofje in ons afweersysteem is het eiwit Interferon (IFN). Dit eiwit wordt tijdens bijvoorbeeld infecties in hoge mate geproduceerd door ons lichaam om het afweersysteem te activeren. Onderzoek laat zien dat mensen met SLE niet alleen tijdens een infectie grote hoeveelheden IFN maken maar ook zonder deze stimulans. Meer onderzoek moet dus duidelijk maken hoe dit tot stand komt en wat de rol van IFN in het ontstaan van auto-immuunziektes is. Daarnaast moet getracht worden  te achterhalen of IFN als aangrijpingspunt voor therapie gebruikt kan worden.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met SLE ook hoge expressiepatronen van IFN vertonen. In een nieuw project dat deels tot stand is gekomen door een financiële bijdrage van het NVLE fonds hebben wij ons gericht op eiwitten die de expressie van IFN kunnen reguleren. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan het Johns Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten, wat tevens een van de top 5 ziekenhuizen van de wereld is. In dit project werd getracht de werkingsmechanisme van het zogenaamde Ro52 eiwit te begrijpen. Ro52 is een eiwit dat de expressie van IFN kan reguleren en daarnaast zelf ook aan verschillende auto-immuunziektes is gelinkt. Daarnaast wordt Ro52 gezien als een receptor die in cellen binnengedrongen virussen wegvangt en bestrijdt.  

De belangrijkste bevinding van dit project is de gevonden link tussen Ro52 eiwitten en Ro60 eiwitten. Ro60 eiwitten zijn eveneens gelinkt aan IFN en het ontstaan van auto-immuun ziektes. Echter was het tot heden onduidelijk of Ro52 eiwitten de functie van deze eiwitten konden beïnvloeden. Ons project stelt vast dat Ro52 een centrale rol heeft in het in stand houden van de cellulaire homeostase die bewerkstelligd wordt door IFN aan de ene kant en Ro60 eiwitten aan de andere kant. Niet alleen weten wij dat Ro52 IFN expressie kan beïnvloeden maar is nu ook aangetoond dat de expressie van Ro60 kan worden gereguleerd door Ro52 eiwitten. Meer onderzoek moet wijzen op het gebruik van Ro52  als potentiele aangrijpingspunt voor therapie.