In november 2018 ben ik begonnen aan mijn promotieonderzoek in de groep van dr. Marjan Versnel en dr. Sylvia Kamphuis. Ons richt zich op het onderzoek naar interferon activatie bij kinderen met systemische lupus erythematosus (SLE). In de komende vier jaar willen wij een nationale studie opzetten waarin Europese behandelrichtlijnen worden geïmplementeerd in de dagelijkse kliniek. Wij zullen nauwkeuriger de ziekte-uitkomst gaan vastleggen in verschillende centra en middels onderzoek (met name in het laboratorium) zoeken naar nieuwe biomarkers die de ziekte-ernst, activiteit en reactie op behandeling kunnen voorspellen.

Op 13 juni jongsleden mocht de eerst verkregen resultaten uit mijn onderzoek presenteren op een van de grootste Reumatologie congressen van de wereld, de EULAR, in Madrid. In onze studie lieten wij zien dat er een verschil bestaat tussen de gen expressie profielen van kinderen met SLE in vergelijking met de volwassen patiënten. Tevens lieten wij zien dat bepaalde profielen geassocieerd zijn met de leeftijd en ziekteduur die patiënten hebben. Aangezien SLE zo’n heterogeen ziektebeeld is denken wij dat de enige juiste methode om patiënten effectief en gericht te kunnen behandelen het classificeren van hen in homogene groepen zal zijn. Ons onderzoek draagt hier aan bij.

Aan de EULAR hebben ruim 14.000 mensen (clinici, non-clinici, paramedici etc) deelgenomen. Op het congres heb ik niet alleen mijn werk kunnen presenteren maar ook veel vooraanstaande wetenschappers kunnen horen spreken en ontmoeten. Hierdoor heb ik nieuwe ideeën opgemaakt, veel feedback gehad over mijn werk en ben ik extra gemotiveerd geraakt om door te gaan met mijn onderzoek. Tevens heb ik ook deel kunnen nemen aan de PReS (Pediatric Rheumatology European Society) en de YIM (Young Investigators Meating). Hier heb ik kennis gemaakt met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de kinderreumatologie en heb ik naast jonge onderzoekers veel toekomstige collega’s ontmoet. Voor mij was het als 1ste-jaars onderzoeker een unieke ervaring om in dit stadium van mijn carrière bloot te worden gesteld aan het voorgaande en dit alles is alleen mogelijk geweest door de hulp en bijdrage van de NVLE travelbeurs. Hierbij wil ik daarom ook de sponsoren, de commissie en vooral alle leden bedanken.