Uit-viering Kim

Kim Martens-Rietveld is op 15 mei 2021 aan de gevolgen van SLE & APS overleden. In haar laatste wilsbeschikking heeft ze aangegeven dat ze geen bloemen bij haar afscheid wenst, maar nabestaanden vraagt om geld over te maken naar Stichting NVLE Fonds. Dit in de hoop dat verder wetenschappelijk onderzoeken toekomstige patiënten kan helpen. Haar echtgenoot had ons gevraagd om hier via (social)media aandacht aan te schenken zodat er zoveel mogelijk opgehaald kon worden.

Er is maar liefst tegen de 5.000 Euro binnengekomen ter nagedachtenis aan Kim. Dit geld is geoormerkt voor onderzoek naar SLE en APS

Vergelijkbare berichten